KPiR - Książka Przychodów i Rozchodów

  • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • Ewidencja środków trwałych
  • Kalkulacja podatku PIT
  • Rejestry VAT, sporządzanie deklaracji VAT
  • Przygotowanie plików JPK
  • Reprezentowanie przed US, ZUS i innymi organami
  • Bieżące doradztwo w kwestiach podatkowych