Kadry i płace

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Przygotowywanie umów i aneksów z pracownikami (o pracę, zlecenia i o dzieło)
 • Zgłoszenia nowych pracowników do ZUS
 • Reprezentowanie pracodawcy przed US, ZUS i GUS6
 • Naliczanie wynagrodzeń, lista płac
 • Przygotowywanie stosownych zaświadczeń oraz wystawianie świadectw pracy
 • Miesięczne rozliczenia ZUS
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Prowadzenie ewidencji urlopów
 • Prowadzenie ewidencji ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT- 11/B, PIT – 40, PIT-8A