Troszczymy się o finanse Twojej firmy

Pełna księgowość

  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Przygotowanie sprawozdań finansowych
  • Ewidencja środków trwałych i amortyzacji
  • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu, sporządzanie deklaracji VAT
  • Rozliczanie CIT i sporządzanie deklaracji CIT
  • Przygotowywanie raportów zarządczych według wzoru klienta
  • Przygotowywanie raportów według miejsca powstawania kosztów
  • Raporty porównujące wykonanie założonego budżetu
  • Branie czynnego udziału w kontrolach US, ZUS i innymi organami